تبلیغات
پنجره ای رو به آسمان
به نام خدا

این وبلاگ در اوایل دی ماه سال 1395 در سرویس وبلاگ دهی میهن بلاگ برای شرکت در مسابقات فرهنگی هنری در زمینه ی وبلاگ نویسی ایجاد شد.
هدف از ایجاد ان نشر مطالب ادبی و اثار نوشتاری کلاس درسی مدرسه است و این وبلاگ باتلاش دوستان و همکلاسی ها و نیز بازدید کنندگان به عمل امده است...
امید است با نشر مطالب فرهنگی وادبی این وبلاگ رغبت وانگیزه ی بازدید کنندگان را نسبت به ادبیات جهان واسلام افزایش دهیم...
منتظر نظرات سازنده ی شما هستیم.
مدیران وبلاگ :
مهسا ا
سمانه ت